Showing posts from February, 2021

Pengantar Shirah Ibnu Hisyam

Sholat Jamaah Para Santri Layaknya sebuah buku untuk mengakrabkan pembacanya dengan buku yang akan mereka baca, atau se…

Ujian itu bernama Rasa takut dan Kelaparan

Rasa takut pada diri setiap orang ternyata merupakan bagian dari ujian Allah SWT, rasa takut seperi apa yang merupakan…

Mengenal Ibnu Ishaq : Imam ahli Shirah dan Maghazi serial Shirah Ibnu Hisyam

Ada empat ulama yang karyanya menjadi pegangan utama dalam kajian kita: Ibnu Ishaq, Ibnu Hisyam, as-Suhayli, dan 'A…