Showing posts from September, 2010

Pengertian Puasa

PUASA (Petikan dari Kitab Tuntutan Ibadah: Perukunan Ibadah Sepanjang Zaman ol…